MENU
pl en de

Uruchomienie produkcji zabezpieczonych przed wielokrotnym otwieraniem tub polietylenowych powlekanych powłoką biobójczą


202011301132557852.jpg

Tytuł projektu:

„Uruchomienie produkcji zabezpieczonych przed wielokrotnym otwieraniem tub polietylenowych powlekanych powłoką biobójczą”
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa Grupa 3 Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego w skali międzynarodowej produktu – zabezpieczonych przed wielokrotnym otwieraniem tub polietylenowych powlekanych powłoką biobójczą. Dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom będzie możliwa realizacji wielu celów szczegółowych głównie w obszarze innowacyjności i konkurencyjności, ekonomiczno-finansowym, zrównoważonego rozwoju i polityk horyzontalnych UE.

Całkowity koszt realizacji projektu: 57 142 039,33 PLN
Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 40 437 200,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 18 196 740,00 PLN
Okres realizacji: 15.12.2020 – 30.09.2023 r.